صنایع ریلی ( railway )

صنعت حمل و نقل ریلی یکی از ارکان های اصلی اقتصادی بوده و برپایه ی حمل و نقل انبوه مسافر و بار و منابع با مزایایی مانند : صرفه جویی اقتصادی در مصرف سوخت ، جلوگیری از آلودگی هوا ،نزدیک شدن به استانداردهای محیطی ، ایجاد فرهنگ و نظم اجتماعی ،اهمیت این بخش را افزایش داده و تداوم و توسعه بخش حمل و نقل ریلی را در کشور به دنبال داشته است ،

با توجه به آنکه صنعت حمل‌ونقل ریلی مانند هر صنعت دیگری به انرژی نیاز دارد. این انرژی پیش‌تر به‌صورت زغال‌سنگ و با استفاده از سوخت‌های فسیلی و فرآورده‌های نفتی تامین می‌شد اما با گذشت زمان به سوی انرژی‌های پاک‌تر مانند الکتریکی تغییر مسیر داده است.

و برای آنکه تامین این انرژی الکتریکی از نیروی مصرفی کشور مستقل و جدا بوده و خللی در آن ایجاد نشود، از دیزل ژنراتورها به صورت مستقل و یا سنکرون در این زمینه بهره میبریم .

از جمله پروژه های انجام شده با محصولات درنا مهر می توان به قطارهای مسافری هستیا ، بهره برداری مترو تهران و قطارهای مسافری نورالرضا اشاره کرد.

railway - single

سیستم Stand-by(اضطرای برق شهر)

railway - Multiple gensets 1