کنترل دیزل ژنراتور


بردهای کنترل دیزل ژنراتور  - DATAKOM

برد کنترل استارت دستی و ریموت  دیزل ژنراتور

Manual Remote Start(MRS)

در کاربردهایی که برق شبکه جهت تغذیه مصرف کننده وجود ندارد و از دیزل ژنراتور برای این منظور استفاده می گردد ،لازم است کنترلری برای خاموش / روشن کردن موتور و حفاظت آن استفاده شود که در اصطلاح به آن برد کنترل استارت دستی و ریموت  دیزل ژنراتور گفته می شود.

مراحل کارکرد این کنترلرها به صورت ذیل می باشد:

 • فرمان استارت دیزل ژنراتور توسط اپراتور از روی کنترلر یا از راه دور از طریق ترمینالهای ورودی دستگاه
 • نمونه گیری و اندازه گیری پارامترهای مکانیکی(مانند فشار روغن ، دمای آب و ...) و الکتریکی(مانند فرکانس ، ولتاژ و ...) دیزل ژنراتور
 • در صورت پایدار بودن پارامترهای ذکر شده بالا فرمان بسته شدن کلید بار و تغذیه مصرف کننده
 • فرمان قطع کلید بار از روی کنترلر یا از راه دور از طریق ترمینالهای ورودی دستگاه
 • پس از این مرحله دیزل ژنراتور وارد مرحله خنک شدن شده و پس از زمان تعریف شده کنترلر فرمان خاموش شدن آن را صادر می نماید

مشخصات فنی کنترلرهای استارت دستی و ریموت  دیزل ژنراتور

 •  نمونه گیری سه فاز/تکفاز ژنراتور
 • ارتباط از طریق CAN Busو J1939با موتورهای دارای ECU
 • حفاظت پارامترهای الکتریکی و مکانیکی دیزل ژنراتور
 • ثبت رخدادها و شرایط کارکرد دیزل ژنراتور
 • ارتباط آسان اپراتور با کنترلر
 • ورودی و خروجی های دیجیتال و آنالوگ جهت اتصال تجهیزات مختلف به کنترلر

برد کنترل اضطراری(چنج اور، ATS) برق شهر – دیزل ژنراتور

(Auto Mains Failure(AMF

امروزه هر جا که مصرف کنندگان انرژی الکتریکی از برق شهر یا شبکه تغذیه می شوند در صورت قطع یا ناپایداری در برق شبکه  نیاز به یک منبع جایگزین مطمئن وجود دارد. متداول ترین منبع جایگزین مقرون به صرفه درکاربردهای صنعتی و غیر صنعتی ، موتور ژنراتورهای بنزینی، دیزلی(دیزل ژنراتور) و گازی می باشند.

 در هنگام قطع برق شبکه در صورتی که نیاز باشد دیزل ژنراتور به صورت اتوماتیک روشن شده و مصرف کننده را تغذیه نماید ،لازم است از کنترلرهای مخصوص این کار که در اصطلاح به آنها برد کنترل اضطراری برق شهر – ژنراتور (برد چنج اور، برد اتوماتیک دیزل ژنراتور، برد ATS) کفته می شود استفاده گردد. مراحل کارکرد این کنترلرها به صورت ذیل می باشد:

 • نمونه گیری و اندازه گیری لحظه به لحظه برق شبکه و کنترل وجود خطا در آن
 • فرمان استارت دیزل ژنراتور در صورت وجود خطا در برق شبکه
 • نمونه گیری و اندازه گیری پارامترهای مکانیکی(مانند فشار روغن ، دمای آب و ...) و الکتریکی(مانند فرکانس ، ولتاژ و ...) دیزل ژنراتور
 • در صورت پایدار بودن پارامترهای ذکر شده بالا فرمان انتقال بار از سمت برق شهر به دیزل ژنراتور با باز شدن کلید برق شهر و سپس بسته شدن کلید دیزل ژنراتور توسط برد کنترل اضطراری یا چنج اور صادر میگردد
 • در صورت بازگشت و پایدار شدن شبکه ، کنترلر اضطراری یا چنج اورفرمان انتقال بار از سمت شبکه را به ژنراتور با باز شدن کلید دیزل ژنراتور و سپس بسته شدن کلید برق شهر را صادر می نماید
 •  پس از این مرحله دیزل ژنراتور وارد مرحله خنک شدن شده و پس از زمان تعریف شده کنترلر اضطراری یا چنج اور فرمان خاموش شدن آن را صادر می نماید

مشخصات فنی کنترلرهای اضطراری برق شهر – ژنراتور(چنج اور،ATS، AMF)

 • نمونه گیری سه فاز/تکفاز برق شهر و ژنراتور
 •   ارتباط از طریق CAN Busو J1939با موتورهای دارای ECU
 • حفاظت پارامترهای الکتریکی و مکانیکی دیزل ژنراتور
 • ثبت رخدادها و شرایط کارکرد دیزل ژنراتور
 • ارتباط آسان اپراتور با کنترلر
 • ورودی و خروجی های دیجیتال و آنالوگ جهت اتصال تجهیزات مختلف به کنترلر

شرکت درنامهر نمایندگی انحصاری فروش ، خدمات پس از فروش و آموزش کنترلرهای اضطراری برق شهر – دیزل ژنراتور (چنج اور، ATS)شرکتهای ذیل را در ایران دارا می باشد:

 • ComAp(کامپ) جمهوری چک
 • DATAKOM(دیتاکوم) ترکیه
 •  DeepSea(دیپسی) انگلیس
bina_chat_bot_iconربات درنامهر
سلام، چطور میتونم کمکت کنم؟
مقایسه کن
1