باتری شارژر اتوماتیک – Battery Charger

شارژ باطري سرب اسید بر پایه شارژ ولتاژي بوده وزمان شارژ درآن بین 12تا 16ساعت می باشد

چنانچه جریان شارژ افزایش یافته و روش شارژ مرحله اي باشد زمان شارژ را می توان تا 10ساعت یا کمتر کاهش داد

شارژ باطري سرب -اسید در سه مرحله انجام می پذیرد :

1-     مرحله شارژ با جریان ثابت:در این مرحله با جریان ثابتباطري را شارژ کامل می رسانند.زمان این مرحله حدود نصف زمان شارژ است

2-     مرحله شارژ کامل :در این مرحله باطري با جریان پایین شارژ شده تا به مرحله اشباع برسد

3-     مرحله شارژ شناور:در این مرحله از شارژ فقط از تخلیه خود بخود باطري جلوگیري می شود

باطري زمانی به شارژ کامل رسیده که جریان شارژ آن به کمترین مقدار رسیده یا کمتر از جریان مرحله 2 باشد

انتقال از مرحله 1 به 2 بطور یکنواخت بوده و زمانی است که به محدوده ولتاژ تعیین شده رسیده باشد

در شارژ کامل جریان شارژ به 3 در صد جریان نامی شارژ می رسد

باطري ها با جریان نشتی زیاد هیچگاه به محدوده اشباع نمی رسند.در این حالت زمان شارژ ازطریق تایمرهاي شارژر تعیین می گردد و شارژ باطري خاتمه می یابد

تنظیم صحیح ولتاژ شارژ بسیار مهم بوده و مقدار آن از2/3 تا 2/45 ولت براي هر سلول باطري می باشد

شرکت درنامهر نماینده انحصاری فروش باتری شارژرهای DATAKOM ترکیه ، ComAp جمهوری چک و ACRO تایوان در ایران می باشد.