کنترل دیزل ژنراتور


کنترل دور موتورهای دیزلی و گازی - سیستم گاورنر Governor

گاورنر از قسمتهاي مهم موتور دیزل بوده و سرعت ثابتی را بین دو وضعیت کمینه و بیشینه دور موتور فراهم می کند.

گاورنر نسبت به تغییرات دور موتور حساس بوده و شانه گاز پمپ انژکتور را حرکت می دهد تا مقدار سوخت مورد نیاز بسته به بار وارد موتور گردد و سبب ثابت نگه داشتن دور موتور براي توان مورد نیاز باشد.

وظایف گاورنر:

-        هنگام روشن شدن موتور سوخت بیشتري به موتور می رساند

-        دور آرام موتور را کنترل کرده و مانع از خاموش شدن آن می شود

-        دور بیشینه موتور را محدودکرده و از کارکرد موتوردردور بالاجلوگیري می کند

-        دور موتور را تنظیم می کند

-        در هنگام نیاز به گشتاور بیشتر ، سوخت بیشتري به موتور می رساند

انواع تنظیم کننده دور :

-        گاورنر مکانیکی :شامل انواع ردیفی و دوار می باشد

-        گاورنر الکترونیک:شامل انواع آنالوگ و دیجیتال می باشد

اجزا سیستم گاورنر الکترونیک

-        کاورنر یا کنترلر PIDدور موتور

-        محرک پمپ سوخت (Actuator)

-        سنسور مغناطیسی دور (Magnetic Pickup)

DATAKOM Governor

GAC Governor

لینک راهنمای شناسایی گاورنرهای تقلبی GAC

لینک کاتالوگ کاتالوگ گاورنر DKG-253

لینک کاتالوگ گاورنر سری ESD5500

 
bina_chat_bot_iconربات درنامهر
سلام، چطور میتونم کمکت کنم؟
مقایسه کن
1