سنکرون (پارالل – SYNCRON )

   کنترلرهای موازی سازی ComApDeepSea و DATAKOM این امکان را فراهم می کند که به طور همزمان چند ژنراتور با هم موازی شده و این اطمینان حاصل شود که همه ژنراتورها با کارآیی بهینه کارکنند.

ComAp   برای تمام نیازها اعم از این که سیستم بصورت اضطراری باشد ، سنکرون با برق شهر باشد و یا در آن از ژنراتورها با مدلها و سایز مختلف استفاده شده باشد می تواند راه حل ارائه دهد.

SYNCRON - Multiple gensets 1

موازی شدن چندین دیزل ژنراتور بصورت جزیره ای

● برای استفاده در یک سیستم کاملا” مستقل که به  شبکه برق سراسری متصل نیست و بعنوان تنها منبع تامین برق در دسترس است.

●سنکرون سازی  رو به جلو (forward) و معکوس (Reverse)اتوماتیک با امکان انتقال بار بصورت نرم (ramp-upوramp-down)

●  سیستم مدیریت توان کنترلر ، این امکان را می دهد تا تعداد  ژنراتور های در مدار متناسب با بار بهینه سازی شوند، علاوه بر این امکان بهینه سازی بر اساس ساعت کارکرد دیزل ژنراتورها نیز وجود دارد.

● امکان کنترل از راه دور و مانیتورینگ ساده بر اساس تکنولوژی AirGate

● از WebSupervisor، LiteEditو GenConfig نیز می توان برای کنترل و نظارت از راه دور استفاده کرد.

● طیف وسیعی از حفاظت های موتور و ژنراتور از جمله حفاظت vector-shift، حفاظت خطای اتصال به زمین(Earth fault)و قطع تحریک(excitation) .

●   بوسیله ارتباط با واحد کنترل الکترونیکی موتور (ECU)،تمام  آلارم ها و مقادیر مهم موتور با زبانی ساده بر روی صفحه نمایش InteliCompact NT و InteliGen200 کنترلر قابل مشاهده هستند و در فایل حافظه ذخیره می شوند. در ضمن کنترل دور موتور نیز از همین طریق انجام میشود

ComAp - کنترلر سنکرون دیزل ژنراتور
کنترل سنکرون دیزل ژنراتور- کنترلر دیزل ژنراتور - DATAKOM
کنترلر سنکرون دیزل ژنراتور - کنترلر دیزل ژنراتور - DeepِSea