دیزل ژنراتور تک ( Single Genset )

شرکت    ComApDATAKOM و DeepSea انواع مختلفی از کنترلرها را برای کاربردهایی که یک دیزل ژنراتور تک جهت تولید برق استفاده می شود، ارائه می نماید. از جمله این کاربردها می توان به تامین توان  stand-by، تعمیر و نگهداری  شبکه و  یا کنترل یک دیزل ژنراتور اشاره نمود. این محصولات  این امکان را می دهند که از طریق اینترنت دیزل ژنراتور را نظارت و کنترل نمایید.

Single Genset - single

سیستم Stand-by(اضطرای برق شهر)

● دیزل ژنراتور آماده به کار با موتور الکترونیک مجهز به ECU.

 Intelilite AMF25به طور مداوم برق شهر را نظارت می کند و به صورت اتوماتیک موتور را روشن

و در صورت بروز خطا در برق شرح بار را روی دیزل ژنراتور آماده به کار سوئیچ می کند.

● بهره بردار می تواند عملیات دیزل ژنراتور را از طریق مودم GPRSاز راه دور نظارت کند.

● بهره بردار می تواند از نرم افزار LiteEditبرای مشاهده اطلاعات دیزل ژنراتور و یا از

WebSupervisorبرای مدیریت کل سیستم استفاده نماید.

● کنترلر دارای حفاظت های اضافه/کاهش ولتاژ و فرکانس و همچنین حفاظت اضافه جریان می باشد.

● کنترلر توسط باس CAN J1939با ECUموتور ارتباط برقرار می کتد.آلارم ها

و مقادیر موتور به زبانی ساده بر روی صفحه نمایش LCDگرافیکی کنترلر قابل مشاهده هستندبدون اینکه

نیاز به یادگیری  کدهای خطای باشد.

Single Genset - COMAP AMF 1
کنترل دیزل ژنراتور تک - کنترلر دیزل ژنراتور - DATAKOM
کنترلر دیزل ژنراتور تک - کنترلر دیزل ژنراتور - DeepِSea