صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی ( Oil-Gass )

  نفت ، گاز و پتروشیمی بازار بزرگی است که تولید برق توسط دیزل ژنراتور، موتور بنزینی وگازی صورت می پذیرد.

  کنترلرهای  ComAp ، بهره وری انرژی ، صرفه جویی در هزینه ، استانداردهای بهینه سازی ، مانیتورینگ و کنترل جامع مجموعه دیزل ژنراتور ها در این کاربرد را تضمین می کند.

  با توجه به حساسیت کار، تامین برق مطمئن مورد نیاز آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. دیزل ژنراتورهای سکو به عنوان تنها منبع تولید برق بر روی دریا این وظیفه خطیر را برعهده دارند و کلیه تمهیدات لازم باید در جهت کارکرد بدون مشکل آنها در نظر گرفته شده و ارتباط تنگاتنگی بین سیستم های کنترل موتورها، نیروگاه و سکو برقرار شودکه این امر باعث پیچیده شدن سیستم کنترل نیروگاه سکو در مقایسه با سیستم کنترل سایر نیروگاه های دیزلی می شود.

لینک پروژه طراحی ،ساخت و اجرای سیستم کنترل، مانیتورینگ و سنکرون نیروگاه دیزلی فازهای ۱۴، ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی برای اولین بار توسط شرکت ایرانی

ComAp - کنترلر سنکرون دیزل ژنراتور
ComAp - کنترلر موتور