سیستم کنترل،مانیتورینگ و سنکرون نیروگاه دیزلی پارس جنوبی

با توجه به حساسیت کار سکوهای پارس جنوبی  تامین مطمئن برق مورد نیاز آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.  دیزل ژنراتورهای سکو بعنوان تنها منبع تولید برق بر روی دریا این وظیفه خطیر را به عهده دارند و کلیه تمهیدات لازم باید درجهت کارکرد بدون مشکل آنها در نظر گرفته شده و ارتباط تنگاتنگی بین سیستمهای کنترل موتورها ، نیروگاه و سکو برقرار شود که این امر باعث پیچیده شدن سیستم کنترل نیروگاه سکو در مقایسه با سیستم کنترل سایر نیروگاههای دیزلی  می شود .

   در راستای اقتصاد مقاومتی و اعتماد به توان داخلی و پس از عدم همکاری فروشندگان و پیمانکاران اروپایی بدلایل تحریم ، این مهم در خصوص سکوهای باقیمانده از فازهای 17، 18 و 14 از سوی شرکت نفت و گاز پارس جنوبی به شرکتهای ایرانی سپرده شد که   این اعتماد به شایستگی پاسخ داده شد و پروژه با کیفیت و قابلیت بهتر ، سرعت بالاتر و هزینه بسیار پایین تر انجام گرفت.

south Pars - پروژه پارس جنوبی

پیاده سازی سیستم سنکرون و مانیتورینگ نیروگاه سکو با همکاری شرکت پایور دیزل آسیا.

با توجه به حساسیت کار سکوهای پارس جنوبی  تامین مطمئن برق مورد نیاز آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.  دیزل ژنراتورهای سکو بعنوان تنها منبع تولید برق بر روی دریا این وظیفه خطیر را به عهده دارند و کلیه تمهیدات لازم باید درجهت کارکرد بدون مشکل آنها در نظر گرفته شده و ارتباط تنگاتنگی بین سیستمهای کنترل موتورها ، نیروگاه و سکو برقرار شود که این امر باعث پیچیده شدن سیستم کنترل نیروگاه سکو در مقایسه با سیستم کنترل سایر نیروگاههای دیزلی  می شود .

   در راستای اقتصاد مقاومتی و اعتماد به توان داخلی و پس از عدم همکاری فروشندگان و پیمانکاران اروپایی بدلایل تحریم ، این مهم در خصوص سکوهای باقیمانده از فازهای 17، 18 و 14 از سوی شرکت نفت و گاز پارس جنوبی به شرکتهای ایرانی سپرده شد که   این اعتماد به شایستگی پاسخ داده شد و پروژه با کیفیت و قابلیت بهتر ، سرعت بالاتر و هزینه بسیار پایین تر انجام گرفت.

  شایان ذکر است شرکت درنا صنعت مهر بعنوان یکپارچه ساز سیستمهای کنترل نیروگاه های تولید پراکنده در این پروژه از کنترلرهای شرکت  ComApاستفاده نموده است و  ارتباط تابلو کنترل نیروگاه  با سیستم کنترل و مانیتورینگ یکپارچه سکو جهت کنترل و نظارت بالادستی به عملکرد دیزل ژنراتورها نیز برقرار شده است.

مشخصات سیستم کنترل:

  • انتقال نرم بار بین دیزل ژنراتورها بدون وقفه
  • در نظر گرفتن کلیه حفاظتها و اینترلاکهای مورد نیاز پروژه جهت قطع و وصل کلیدهاو روشن و خاموش شدن دیزل ژنراتورها
  • سنکرون دیزل ژنراتورها در حالت دستی و اتوماتیک
  • اعمال اینترلاکهای سیستم کنترل سکو در مراحل مختلف عملکرد نیروگاه از طریق PLC  داخلی
  • سیستم تقسیم بار(Load Sharing)
  • قابلیت مانتورینگ تمامی کنترلرها بوسیله پنل InteliVision
  • کنترل و مانیتورینگ بیش از 100 ورودی-خروجی دیجیتال و آنالوگ
  • ارتباط با ECUموتور و مانیتورینگ مقادیر آن
  • ارتباط با سیستم کنترل سکواز طریق ارتباط Modbus