صنایع دریایی و فرا ساحلی ( Marine )

کمپانی ComAp از جمهوری چک با سالها تجربه در زمینه صنعت دریایی و سیستمهای کنترلی ژنراتورها ، موتورهای دیزلی و گازی رزومه کاری خوبی از خود در این صنایع به جای گذاشته و از جمله کمپانی های پیشرو در این زمینه بوده و  ارائه دهنده راه کارهای کنترل و معرفی تجهیزات قدرتمند در زمینه های مذکور می باشد.

بطور کلی در شناورها سه سیستم کنترلی در خصوص تولید انرژی و رانش وجود دارند که عبارتند از :

سیستم مدیریت موتورها Engine Management System:

عبارت است از سیستم کنترل و حفاظت موتور که با توجه به نوع کارکرد موتور ( رانشی,پمپ,کمپرسور و … ) به روشهای مختلف پیاده سازی می شود.

سیستم مدیریت توان Power Management System:

عبارت است از سیستم کنترل و حفاظت دیزل ژنراتورها و مدیریت تولید انرژی الکتریکی با قابلیت انجام عملکرد های مختلف از جمله سنکرون کردن , مدیریت تولید , تقسیم بار , مدیریت بار ، قابلیت کنترل از راه دور و …

سیستم مدیریت آلارم و مانیتورینگ & MonitoringAlarm Management System:

عبارت است از گرد آوری تمامی رخدادها و خطاها در یک بستر قابل مشاهده و دسترسی اطلاع از کارکرد کل سیستم.

Engine Management System

کنترلرهای سری InteliDriveاز کنترلرهای قدرتمند در زمینه کنترل موتور و انجام کلیه حفاظت های مربوط به موتورهای دیزلی است. این کنترلها تمامی کاربرد های موتورهای دیزلی را در بر می گیرد.موتورهای دیزلی کاربردهای فراوانی دارند از جمله این کاربردها میتوان به موتور پمپ ها , کمپرسورها , موتورهای رانش انواع وسیله نقلیه از جمله کشتی ها اشاره کرد.

کمپانی ComApبا ارائه راه کارهای ساده تر و مطمئن تر نسبت به راه کارهای قبلی در زمینه کنترل موتورهای دریایی سبب شده تا توجه خیلی از فعالین در زمینه های دریایی و کنترل موتورهای دیزلی را در سراسر جهان جلب کند.از جمله این راه کارها میتوان کنترلر قدرتمند InteliDrive-DCU Marineرا معرفی کرد.

سیستم مدیریت انرژی PMS(Power Management System)

در صنایع دریایی (Marine)مانند کشتی ها یا سکو های نفتی تجهیزات الکتریکی  نقش حیاتی در پایداری عملیات دارند و کارکارد این تجهیزات وابسته به وجود یک منبع تولید انرژی می باشد . انرژی الکتریکی در صنعت دریایی عموما توسط دیزل ژنراتورهایی  که به صورت چندتایی با هم (پارالل) یا به صورت تکی (single) کار می کنند تامین می شود که مدیریت آنها  نیازمند یک سیستم کنترلی دقیق قابل اطمینان با قابلیت های power management, load sharing,load sheddingو حفاظت های مورد نیاز استانداردهای دریایی انجام پذیر می باشد.

کمپانی ComApبا معرفی کنترلر های سری InteliGenو InteliSysکه از قدرتمند ترین کنترلرهای موجود در کنترل دیزل ژنراتور و مدیریت انرژی می باشند راه کارهایی با قابلیت اطمینان بالا و کاملا اقتصادی ارائه می دهد.

Alarm Management System & Monitoring

   از موارد بسیار مهم در تجهیزات دریایی وجود یک سیستم مانیتورینگ می باشد که فرمانده و تیم راهبری را از کارکرد سیستم مطلع سازد.کمپانی ComApبا ارائه راه کارهای متفاوت مانیتورینگ این امکان را فراهم آورده که بتوان با استفاده از نمایشگرهای Intelivisionاز عملکرد سیستم در محل مورد نیاز یا پل فرماندهی مطلع شد و فرامین لازم را صادر کرد.

از دیگر راه کارهای مانیتورینگ سیستم فراهم آوردن بستر مجازی به نام Airgateاست که مختص کمپانی ComApمی باشد و این امکان را فراهم می آورد که از هر نقطه از دنیا به صورت کاملا گرافیکی و کامل از عملکرد سیستم مطلع شد.

ComAp - کنترلر موتور
ComAp - کنترلر سنکرون دیزل ژنراتور