Hospital

بیمارستان ( Hospital )

 •        بیمارستانها و مراکز درمانی  در زمان بحران از جمله مراکزی هستند که نقش مهمی را ایفا می کنند . لذا می بایست در این شرایط پایداری کارکردآنها حفظ شود و این موضوع به تاسیسات زیربنایی وانرژی های اولیه از جمله آب، برق و گاز وابسته است .

   در صورت نبودن انرژی های اولیه،خدمات دهی یک بیمارستان به طور کامل با مشکل روبه رو می شود.

  ذخیره سازی انرژی الکتریکی کار بسیار  سخت و دشواری است از این رو در مواقع قطع انرژی الکتریکی باید  در محل مورد نیاز این انرژی را تولید کرد. از جمله راهکارهای تولید مقطعی این انرژی استفاده از دیزل ژنراتورها می باشد که این دستگاه ها با مصرف سوخت های فسیلی نظیر گازوئیل می توانند انرژی الکتریکی  را تولید کنند. در واقع با ذخیره سازی گازوئیل در شرایط بحران به کمک دیزل ژنراتور برق مصرفی تولید می شود . از طرفی از گرمای دیزل ژنراتور می توان برای گرمایش نیزاستفاده کرد.

  از طرفی گازوئیل می تواند بهترین سوخت برای ذخیره سازی در شرایط بحران باشد چرا که هم برای سیستمهای تهویه مطبوع و کنترل عفونت و سیستمهای گرمایش سرمایش و هم برای تولید برق می توان از این سوخت استفاده کرد.

 • از جمله پروژه های انجام شده با محصولات درنا مهر :

 1. بیمارستان شهر قدس

 2. بیمارستان طالقانی آبادان

 3. بیمارستان کوثر کرج

 4. بیمارستان خاتم الانبیاء شوشتر

 5. بیمارستان بوعلی

 6. بیمارستان امام خمینی تهران

Hospital - single

سیستم Stand-by(اضطرای برق شهر)

Hospital - Multiple gensets 1

موازی شدن چندین دیزل ژنراتور بصورت جزیره ای