صنایع ماشین ابزار ( tools-machinary-industry )

کلیه ی ماشین هایی که بطور مکانیکی بر روی قطعات شکل دهی یا براده برداری انجام می دهند ماشین های ابزار نام دارند.
طبق تعریفی دیگر: کلیه ی ماشین هایی که برای یک فرایند کاری (تراشکاری ؛ فرزکاری؛ سوراخکاری؛ پرسکاری و غیره) مورد استفاده قرار می گیرند به عنوان ماشین های ابزار شناخته می شوند.

tools-machinary-industry - fider press 1

فیدر پرس

این نوع پرس ها ترکیبی هستند از پرس های ضربه ای مکانیکی و هیدرولیکی به همراه یک فیدر که محصول را به صورت اتوماتیک و مطابق برنامه و در زمان مشخص در زیر پرس فید می کند سپس پرس به پایین حرکت کرده و فرآیند پرس کاری آغاز می گردد. پس از پایان فرآیند و زمانی که پرس دوباره به سمت نقطه مرگ بالا حرکت می کند  ، در موقعیت های مشخص ، فید بعدی آغاز می شود و جک های پران نیز عمل می کنن و قطعه تولید شده را جدا می کنند.

 قابلیت های محصولات FATEK PLC در این کاربرد:

– استفاده از توابع 140 و 141 جهت تولید پالس برای سرو موتور فیدر و ACC و Dec پالس های تولید شده.

– استفاده از اینتراپت ورودی جهت توقف فوری پالس های سرو موتور فیدر.

– استفاده از زبان برنامه نویسی ترتیبی برای کمک Step ladder و پیاده سازی Sequence پرس و استپ های کاملا مجزا و ارتباط آنها به یکدیگر با کمک دستور From.

– اندازه گیری مقادیر سنسورهای آنالوگ فشار هوا ، فشار هیدرولیک ، جریان فازهای اینورتر و … به کمک فانکشن 33

– پیاده سازی مدهای نیمه اتوماتیک و اتوماتیک و دستی برای مراحل اجرای برنامه.

– استفاده از HSC ها در برنامه جهت قرائت موقعیت واقعی لنگ به صورت بسیار دقیق.

– استفاده از اینتراپت های ورودی جهت فعال کردن ترمز موتور با دقت بالا و برای ایمنی

tools-machinary-industry - pipe cutting

دستگاه برش لوله و مفتول های فلزی

 

با کمک این دستگاه لوله های فلزی با طول های زیاد برش می خورد و به طول های استاندارد و کوچکتر قسمت می شود.

قابلیت های محصولات FATEK PLC در این کاربرد:

– استفاده از زبان برنامه نویسی ترتیبی برای کمک Step ladder و پیاده سازی Sequence ماشین.

– پیاده سازی مدهای نیمه اتوماتیک و اتوماتیک و دستی برای مراحل اجرای برنامه.

– تعریف کالیبراسیون سرو موتور جهت نصب و راه اندازی و تعریف گام های حرکت و طول برش.

– استفاده از فانکشن های 140 و 141 جهت تولید پالس برای سرو موتور.

– استفاده از مد DVRZ جهت برگشن به نقطه Refrence.

– محاسبه طول برش و تعداد برش ها به صورت اتوماتیک و مشخص کردن مقدار ضایعات.

-گزارشات مقدار تولید دستگاه در هر شیفت و گزارش های هفتگی و ماهانه در HMI و مشخص کردن میزان توقف ها در هر شیفت