پی ال سی

تایمر ها  ( TIMER)

مقدمه:

سنجش زمان جزئی جدایی ناپذیر در تمامی پروسه های صنعتی است و در تمام ماشین آلات مورد استفاده قرار می گیرد. از  تایمرها جهت فعال یا غیر فعال کردن روتین ها و خروجی ها ، تاخیر در قسمتی از برنامه ، تعریف و زمان بندی پروسه ها ، ذخیره نمونه برداری ها و  … استفاده می شود.

تایمرها دارای انواع متفاوتی هستند که بر اساس نیاز کاربر و ویژگی های پروژه مورد استفاده قرار می گیرند. انواع تایمرها در Fatek عبارت است از :

– تایمرهای عادی 16 بیتی : که با واحدهای سنجش بر اساس Sec ، 0.1 Sec  و 0.01 Sec وجود داشته و در Scan time عادی PLC و در همه برنامه ها و انواع ماشین آلات مورد استفاده قرار میگیرند و دقت بسیار بالا ندارند.

– تایمرهای 32 بیتی که با کمک 3  فانکشن با دقت های Sec ، 0.1 Sec  و 0.01 Sec  می شوند  محدودیتی به لحاظ تعداد در استفاده از آنها وجود ندارد. این تایمرها نیز در Scan time عادی PLC و در برنامه های عادی مورد استفاده قرار می گیرند و دقت بسیار بالا ندارند اما دارای ویژگی های خاص و منحصر به فردی هستند و این ویژگی ها سبب شده تا در ماشین آلات و پروسه های خاص که نیاز به زمان گیری با مدت بالا وجود دارد ، مورد استفاده قرار گیرند که از جمله آنها می توان به دستگاه های آزمایشگاهی دارای پروسه های زمان بر ، کوره های سرامیک ، محاسبه زمان کارکرد ماشین آلات صنعتی و … مورد استفاده قرار می گیرد.

–  تایمرهای سرعت بالا (سخت افزاری) : این تایمرها با دقت های بسیار بالا و واحدهای 0.1 m Sec  و  1 m Sec وجود دارند و با توجه به اینکه مستقل از Scan Time هستند ، هرگونه احتمال خطا را در محاسبه زمان از بین می برند. قابلیت فعال سازی اینتراپت برای این نوع تایمرها وجود دارد و در ماشین آلات لیبل زن ، OPP ، دستگاه های sorting ، دستگاه های آزمایشگاهی با دقت بالا و .. مورد استفاده قرار می گیرد.

ویژگی تایمرهای Fatek :  

– امکان استفاده از 256 تایمر عادی 16 بیتی و قابلیت پیکربندی و تقسیم تعداد آنان برای استفاده در برنامه

– امکان استفاده نامحدود از فانکشن های تایمر ساز با دقت 0.01 Sec ، 0.1 Sec و Sec 1

– قابلیت 32 بیتی شدن فانکشن های تایمرساز و اندازه گیری زمان با اعداد بسیار بزرگ

– امکان توقف زمان جاری در تایمرهای 32 بیتی بر اساس شرایط برنامه و ادامه آن در صورت نیاز

– امکان پیاده سازی فانکشن های تایمر ساز به صورت On delay ، Off Delay ، On/Off Delay و …

–  وجود تایمرهای سخت افزاری با سرعت بالا که یکی از آنها  0.1 m secو چهار عدد آنها تایمر 1 m sec هستند و در تمام PLC ها وجود دارند.

– امکان فعال سازی اینتراپت برای تایمرهای سخت افزاری و استفاده از آنها با دقت بسیار بالا.

MAIN Unit- پردازنده اصلی - FATEK PLC - FBs Series