نیروگاه های هیبریدی ( Hybrid )

    سیستم تولید انرژی هیبریدی ترکیب منابع فسیلی مانند  دیزل ژنراتورها و منابع انرژی تجدید پذیر(بادی ، خورشیدی و …) برای کاهش میزان مصرف سوخت و میزان آلایندگی می باشد.

   راه حل ComAp:

   سیستم کنترل ComApبرای کاربردهای هیبریدی امکان استفاده از بهترین ترکیب از انرژی های تجدید پذیر و سوخت فسیلی را  برای صرفه جویی در سوخت و به حداکثر رساندن عملکرد سیستم قدرت فراهم می سازد.

   ترکیب دیزل ژنراتور با منابع تجدید پذیر نیازمند  یک سیستم کنترل پیچیده است تا ضمن حفظ قابلیت اطمینان و پایداری سیستم هزینه تولید انرژی و میزان آلایندگی را کاهش دهد.کنترلرهای ComAp می توانند با نظارت و کنترل دیزل ژنراتور و سیستم تجدید پذیر،میزان تولید انرژی را  به گونه ای کنترل کنند که تعادل سیستم به خطر نیافتد.

ComAp    یک کنترلر جدید به نام Intelisys hybrid برای کاربردهای هیبربدی معرفی کرده است.

Hybrid - HYBRID 1

کنترل نیروگاه هیبریدی

●کنترلر های ComAp، کنترل و حفاظت کامل دیزل ژنراتورها  را بر عهده دارد که باعث عملکرد مناسب سیستم می شود.همچنین پشتیبانی کامل ECUبرای موتور های ECUدار را تامین می کنند.

● به دلیل اینکه بسیاری از این سیستم ها در مناطق دور افتاده  احداث می شوند، می توان از قابلیت کنترل از راه دور ComApاستفاده کرد.

ComApبرای اطمینان از پایداری سیستم و تولید بیشتر از منابع تجدید پذیر ،کارکردی  به نام Dynamic Spinning Reserveرا گسترش داده است. این کارکرد اجازه می دهد تا سیستم  نسبت به تغییرات برق تولید شده توسط منابع انرژی تجدید پذیر انعطاف پذیرتر باشد.

 ● کنترلر ComApبرای اینکه افت خروجی بخش تجدیدپذیر را پوشش دهد (مواردی نظیر عدم وزش باد یا ابری شدن آسمان باعث افت خروجی مولد های بادی و خورشیدی می شود) ،می تواند به ذخیره چرخان (Spinning Reserve)  درخواستی عکس العمل نشان داده  و ظرفیت کافی از دیزل ژنراتورهای درحال کار را در مدار  نگه دارد.

   ● حالت ذخیره ی سوخت، خروجی های دیزل ژنراتورها در ظرفیت ها و تولیدکنندگان مختلف را مدیریت می کند. در این شرایط به صورت اتوماتیک سودمندترین تلفیق دیزل ژنراتورها براساس ظرفیت آنها  به گونه ای انتخاب می شود که  سوخت کمتری مصرف شود.

● کار کردن دیزل ژنراتورها زیر درصد معینی از بار  باعث افزایش استهلاک و افت راندمان می شود بنابر این ، کنترلر به کمک  رابط اینورتر  ، خروجی اینورتر را به گونه ای تنظیم می کند که دیزل ژنراتور دچار کم باری نشود. همچنین به موازات کاربردهای شبکه این اجازه را می دهد که نبروگاه از تغذیه شبکه در مکان هایی که مجاز نیست جلوگیری کند.