محرک های دیزلی ( DRIVE )

ComAp    شامل طیف نوآورانه ای از فن آوری های کنترل موتور می باشد که امکان کنترل و مانیتورینگ طیف وسیعی از انواع موتور را به شما می دهد.

   قابلیت های کنترلر : روشن و خاموش کردن موتور ، کنترل دور موتور، خواندن مقادیر موتور ، حفاظت موتور  مطابق مقادیر آنالوگ و دیجیتال اندازه گیری شده.

   برخی از این کنترلرها دارای استانداردهای دریایی و استاندار پمپ آتش نشانی می باشند.

   اسنانداردهای دریایی شامل: DNV-GL ، LR ، BV و ABS

   استاندارد پمپ آتش نشانی: NFPA 20

DRIVE - compressor idbb 1 1

کنترلر کمپرسور

 • در یک سیستم کمپرسور پیچیده، برای کنترل کامل ، نظارت و محافظت از موتور و کمپرسور به یک الگوریتم کنترل پیچیده نیاز می باشد.
 • InteliDrive DCU Industrialکنترلر   ،کنترل ، نظارت و محافظت کامل از موتور و کمپرسور را آسان می کند. الگوریتم کنترل پیشرفته با استفاده از ماژول های PLCداخلی شرایط بهینه برای کمپرسور را تحقق می بخشد.
 •  InteliDrive   می تواند برای هر دو موتور مکانیکی و EFI با رابط J1939 مورد استفاده قرار گیرد.
 • در مد دستی (Manual)، کمپرسور توسط دکمه STARTکنترلر روشن می گردد.
 • دارای قابلیت تغییر و کنترل دور RPMموتور.
 • همچنین بر اساس سطح فشار می توان به طور اتوماتیک کمپرسور را خاموش و روشن کرد.
DRIVE - EM 1

کنترل پمپ موتور الکتریکی

 • کنترلر InteliDrive Lite،کنترل ، نظارت و حافظت کامل از موتور برقی و پمپ آب را آسان می کند.
 • امکان کنترل موتور  در حالت اتوماتیک و دستی.
 • قابلیت مانیتور از طریق InteliMonitor به صورت کامل.
 • InteliDrive Lite   می تواند برای هر دو موتور مکانیکی و EFIبا رابط J1939مورد استفاده قرار گیرد.
 • دارای قابلیت تغییر و کنترل دور RPMموتور.
DRIVE - FPC 1

کنترل پمپ آتش نشانی

 • کنترلر InteliDrive Lite FPC ، برای سیستم های آتش نشانی طراحی شده اند ، این کنترلرها الزامات تعریف شده توسط استاندارد NFPA20را برآورده می کنند.
 • InteliDrive Lite FPC دارای قابلیت کنترل کامل ، نظارت و حافظت موتور به صورت دستی و درحالت اتوماتیک می باشد.
 • امکان نظارت مرکزی از طریق کنترل از راه دور
 • پشتیبانی از AirGate ، WebSupervisor ، Webserver ، ECUو غیره
 • RPMموتور.
ComAp - کنترلر موتور
کنترلر موتور - کنترلر دیزل ژنراتور - DATAKOM