تولید هم زمان برق و گرما (CHP)

CHP(تولید هم زمان برق و گرما) یا co-generation، بکارگیری موتور-ژنراتور برای تولید هم زمان برق و گرما در جهت استفاده بهینه از سوخت است.گرمای اضافی تولید شده توسط موتور-ژنراتوری که برای تولید برق بکار گرفته می شود ،می تواند در گرمایش خانه ساختمان ها،گلخانه ها یا مراکز صنعتی مورد استفاده قرار گیرد.

CHPهمچنین می تواند در صنایع دیگر مثل کشاورزی،معدن و مخابرات، وابسته به مقدار گرما و برق تولید شده توسط ژنراتور، مورد استفاده قرار بگیرد.    CHPتولید گازهای گلخانه ای را کاهش می دهد ،زیرا گرمای تولید شده (که معمولا” هدر می رود) را جایگزین روش مرسوم برای تولید گرما می شود .

CHP - CHP 1new

      ● امکان دسترسی کامل به کنترل، نظارت و حفاظت دیزل ژنراتور و مدارهای حرارت با استفاده از کنترلر InteliSys GAS

      ● کنترل تمام لوازم جانبی مورد نیاز مانند فن ها، پمپ ها و…

      ● تمامی سیگنال های آنالوگ و دیجیتال موتور و سیستم های کمکی توسط کنترلر اندازه گیری می شوند.

      ● اجرا و تشخیص دقیق با استفاده از آلارم ها و توانایی ردیابی

      ● کنترل از راه دور، مدیریت داده ها، ادغام CHPدر کل سیستم

      ● تنظیم رفتار سیستم با استفاده از PLCو یا به طور ساده تر با استفاده از توابع از پیش تعریف شده

      ● پروتکل ارتباطی مانند J1939، مدباس یا CANبرای ارتباط با سایر سیستمهای مود نیازمانند:سیستم جرقه زنی، سیستم کنترل نسبت سوخت و هوا AFR، آنالیزرهای گاز اگزوز و غیره.

      ● قابلیت نظارت و کنترل از راه دور با نرم افزارهای مانیتورینگ :InteliMonitor، WebSupervisor.

      ●دارای قابلیت کنترل توان بر مبنای دما و  سایر پارامترها جهت پایدارسازی شرایط بهره بردار

MINT - ComAp - کنترلر سنکرون دیزل ژنراتور