BMS - bms

اتوماسیون ساختمان (BMS)

امروزه در صنعت ساختمان افزایش رفاه و بهیته سازی مصرف انرژی دو اصل مهم و اساسی به شمار میرود که بکارگیری اتوماسیون را اجتناب ناپذیر نموده است به طوری که صرفه جویی  ناشی از بکارگیری سیستمهای اتوماسیون ساختمان (BAS) و سیستمهای مدیریت ساختمان (BMS)در مدت زمان کوتاهی موجب جبران هزینه ها به همراه افزایش آسایش ، امنیت و ارزش افزوده در ساختمان می شود. اتوماسیون ساختمان شامل کنترل، مانیتورینگ و برقراری ارتباط و هماهنگی همه سیستمهایی می شود که نقش خدمات رسانی به ساختمان  را به عهده دارند که مهمترین آنها عبارتند از سیستمهای گرمایشی و سرمایشی ، روشنایی ، آب رسانی ، کنترل تردد، اطفا حریق و امنیتی.

 اگر چه امروزه سیستمهای مدیریت  ساختمان به عنوان راه حل یکپارچه برای کنترل ساختمان مطرح هستند ولی هنوز PLCها کاربرد وسیعی در اتوماسیون ساختمان دارند و می توانند عملکرد سیستمهای مدیریت ساختمان را تکمیل کنند. بطور کلی PLC میتواند دو نقش عمده را بعهده گیرد: کنترل تمامی سیستمهای ساختمان و یا اتوماسیون بخشهایی از تاسیسات ساختمان .

                                     PLC FATEK با کیفیت بالا و قابلیتهای منحصر بفرد و خدمات پس از فروش متمایز گزینه ای مناسب برای بکارگیری در اتوماسیون ساختمان به شمار میرود و برخی از کاربردهای آن عبارتند از:

  • کنترل روشنایی به صورت دستی و سناریوهای قابل تعریف با قابلیت اعمال مدیریت انرژی
  • کنترل دمای مطلوب ساختمان با اعمال کنترل هوشمند مصرف انرژی بر انواع تجهیزات گرمایشی و سرمایشی
  • کنترل هوشمند درها کرکره ها بر اساس سناریوهای قابل تعریف
  • کنترل تاسیسات آب رسانی و آبیاری
  • کنترل تاسیسات رفاهی مانند استخر
  • پیاده سازی سیستم هشدار جهت دود ، نشت گاز و …
  • کنترل تجهیزات آتشنشانی
  • مانیتورینگ و کنترل از طریق HMI
  • مانیتورینگ و کنترل از راه دور بوسیله تلفنهای همراه هوشمند