صنایع قطعه سازی خودرو ( auto industry )

صنایع خودرو سازی یکی از بزرگترین صنایع محسوب می شوند که زیر مجموعه های مختلفی  را شامل می شوند و یک کمانی خودرو سازی از خطوط مختلف تولیدی تشکل شده است که قطعات و تجهیزات در کارخانه جات یا در واحد های مختلف تولید و در نهایت در کارخانه اصلی مونتاژ و تست می شوند بعنوان مثال می توان به سوراخکاری خودکار و اتصال قطعات و همچنین آزمودن قطعات و تجهیزات اتومبیل و سیستمهای رنگ پاش و پرس هاس خودکار و .  . . اشاره کرد.

.

auto industry - Car radiator 1

دستگاه کلینچ رادیاتور ماشین

دستگاهی که توسط آن قسمت های متفاوت رادیاتور در مکان های متفاوت و مشخص به یکدیگر پرس و فشرده می شوند. (قسمت های مختلف رادیاتور به یکدیگر کلینچ می شوند و جوش داده نمی شوند)

قابلیت های محصولات FATEK PLC در این کاربرد

– استفاده ازفانکشن های 140 و 141 برای تولید پالس.

– تعریف مکان های کلینچ در قالب برنامه های بسیار متنوع (رادیاتورهای مختلف) و مشخص کردن تعداد حداکثر 10 نقطه برای کلینچ در هر برنامه.

– استفاده از زبان برنامه نویسی ترتیبی برای کمک Step ladder و پیاده سازی Sequence ماشین به همراه Position control و ارسال پالس برای سرو موتورها.

– قابلیت ذخیره و فراخوانی برنامه های متفاوت جهت تولید رادیاتورهای متفاوت.

– پیاده سازی مدهای اتوماتیک و دستی

auto industry - car

دستگاه ساخت فنر صندلی ماشین

 

با کمک این دستگاه فنر صندلی ماشین با کمک جک های پنوماتیک و دو سرو موتور (فیدر و خم کن) بر اساس الگوی مورد نیاز تولید می شود. در این دستگاه رول مفتول فلزی (مفتول مورد استفاده در فنر صندلی ماشین) به عنوان تغذیه به سیستم داده می شود و خروجی آن فنرهای متفاوت با ابعاد مختلف خواهد بود.

قابلیت های محصولات FATEK PLC در این کاربرد:

– استفاده ازفانکشن های 140 و 141 برای تولید پالس و حرکت محورهای فیدر و خم کن.

– قابلیت ذخیره و فراخوانی  400 برنامه مختلف برای الگوهای متفاوت و 24 خم در برنامه هر فنر.

– استفاده از زبان برنامه نویسی ترتیبی برای کمک Step ladder و پیاده سازی Sequence ماشین به همراه Position control و ارسال پالس برای سرو موتورها.

– پیاده سازی مدهای اتوماتیک و دستی.

– استفاده از Memory Pack برای ذخیره و بازیابی دیتای برنامه ها با کمک فانکشن های  161و 162.