X
(021) 22 88 31 70 Sales[@]dornamehr.com
ورود :
*نام کاربری(ایمیل) :
*رمزعبور :
آیا رمز عبور خود را فراموش کرده اید ؟
مرا به خاطر بسپار
لیست دوره های آموزشی
اتوماسیون صنعتی /
دوره آموزش HMI FATEK   اطلاعات بیشتر
ردیف تاریخ شروع محل برگزاری ظرفیت دوره پیش نیاز وضعیت ثبت نام مشاهده
1 ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

دفتر اصفهان

6 نفر دوره آموزش پایه PLC FATEK ثبت نام نشده
2 ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

دفتر تهران

1 نفر دوره آموزش پایه PLC FATEK ثبت نام نشده
3 ۲۶ تیر ۱۳۹۸

دفتر تبریز

6 نفر دوره آموزش پایه PLC FATEK ثبت نام نشده
4 ۲۷ تیر ۱۳۹۸

دفتر تهران

6 نفر دوره آموزش پایه PLC FATEK ثبت نام نشده
5 ۱۰ مرداد ۱۳۹۸

دفتر تهران

6 نفر دوره آموزش پایه PLC FATEK ثبت نام نشده
6 ۱۷ مرداد ۱۳۹۸

دفتر اصفهان

6 نفر دوره آموزش پایه PLC FATEK ثبت نام نشده
7 ۱۷ مرداد ۱۳۹۸

دفتر تبریز

6 نفر دوره آموزش پایه PLC FATEK ثبت نام نشده
8 ۱۴ شهریور ۱۳۹۸

دفتر تهران

6 نفر دوره آموزش پایه PLC FATEK ثبت نام نشده
9 ۱۴ شهریور ۱۳۹۸

دفتر اصفهان

6 نفر دوره آموزش پایه PLC FATEK ثبت نام نشده
10 ۲۷ شهریور ۱۳۹۸

دفتر تبریز

6 نفر دوره آموزش پایه PLC FATEK ثبت نام نشده
اتوماسیون صنعتی /
دوره آموزش آشنایی عمومی با PLC   اطلاعات بیشتر
ردیف تاریخ شروع محل برگزاری ظرفیت دوره پیش نیاز وضعیت ثبت نام مشاهده
1 ۲۳ خرداد ۱۳۹۸

دفتر تهران

1 نفر ثبت نام نشده
2 ۱۳ تیر ۱۳۹۸

دفتر تهران

6 نفر ثبت نام نشده
3 ۲۰ تیر ۱۳۹۸

دفتر اصفهان

6 نفر ثبت نام نشده
4 ۱۷ مرداد ۱۳۹۸

دفتر تهران

6 نفر ثبت نام نشده
5 ۲۱ شهریور ۱۳۹۸

دفتر تهران

6 نفر ثبت نام نشده
اتوماسیون صنعتی /
دوره آموزش پایه PLC FATEK   اطلاعات بیشتر
ردیف تاریخ شروع محل برگزاری ظرفیت دوره پیش نیاز وضعیت ثبت نام مشاهده
1 ۲۰ خرداد ۱۳۹۸

دفتر اصفهان

6 نفر ثبت نام نشده
2 ۲۲ خرداد ۱۳۹۸

دفتر تبریز

3 نفر ثبت نام نشده
3 ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

دفتر تهران

0 نفر ثبت نام نشده
4 ۱۰ تیر ۱۳۹۸

دفتر اصفهان

6 نفر ثبت نام نشده
5 ۲۷ تیر ۱۳۹۸

دفتر تبریز

6 نفر ثبت نام نشده
6 ۶ مرداد ۱۳۹۸

دفتر اصفهان

6 نفر ثبت نام نشده
7 ۷ مرداد ۱۳۹۸

دفتر تهران

6 نفر ثبت نام نشده
8 ۲۴ شهریور ۱۳۹۸

دفتر تبریز

6 نفر ثبت نام نشده
اتوماسیون صنعتی /
دوره آموزش پیشرفته PLC FATEK   اطلاعات بیشتر
ردیف تاریخ شروع محل برگزاری ظرفیت دوره پیش نیاز وضعیت ثبت نام مشاهده
1 ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

دفتر تهران

6 نفر دوره آموزش پایه PLC FATEK ثبت نام نشده
2 ۱۴ مرداد ۱۳۹۸

دفتر تبریز

6 نفر دوره آموزش پایه PLC FATEK ثبت نام نشده
3 ۱۰ شهریور ۱۳۹۸

دفتر تهران

6 نفر دوره آموزش پایه PLC FATEK ثبت نام نشده
4 ۱۰ شهریور ۱۳۹۸

دفتر اصفهان

6 نفر دوره آموزش پایه PLC FATEK ثبت نام نشده
اتوماسیون صنعتی /
کارگاه های آموزشی   اطلاعات بیشتر
ردیف تاریخ شروع محل برگزاری ظرفیت دوره پیش نیاز وضعیت ثبت نام مشاهده
1 ۲۰ خرداد ۱۳۹۸

دفتر تهران

4 نفر دوره آموزش پایه PLC FATEK ثبت نام نشده
2 ۲۵ خرداد ۱۳۹۸

دفتر تبریز

6 نفر دوره آموزش پایه PLC FATEK ثبت نام نشده
3 ۶ تیر ۱۳۹۸

دفتر اصفهان

6 نفر دوره آموزش پایه PLC FATEK ثبت نام نشده
4 ۲۰ تیر ۱۳۹۸

دفتر تهران

6 نفر دوره آموزش پایه PLC FATEK ثبت نام نشده
5 ۳۰ تیر ۱۳۹۸

دفتر تبریز

6 نفر دوره آموزش پیشرفته PLC FATEK ثبت نام نشده
6 ۳ مرداد ۱۳۹۸

دفتر اصفهان

6 نفر دوره آموزش پایه PLC FATEK ثبت نام نشده
7 ۱۶ مرداد ۱۳۹۸

دفتر تهران

6 نفر دوره آموزش پایه PLC FATEK ثبت نام نشده
8 ۱۸ مرداد ۱۳۹۸

دفتر تبریز

6 نفر دوره آموزش پایه PLC FATEK ثبت نام نشده
9 ۲۸ شهریور ۱۳۹۸

دفتر تبریز

6 نفر دوره آموزش پایه PLC FATEK ثبت نام نشده
10 ۲۸ شهریور ۱۳۹۸

دفتر تهران

6 نفر دوره آموزش پایه PLC FATEK ثبت نام نشده
11 ۲۸ شهریور ۱۳۹۸

دفتر اصفهان

6 نفر دوره آموزش پایه PLC FATEK ثبت نام نشده
کنترل دیزل ژنراتور /
دوره آموزش کنترل دیزل ژنراتور مقدمانی   اطلاعات بیشتر
ردیف تاریخ شروع محل برگزاری ظرفیت دوره پیش نیاز وضعیت ثبت نام مشاهده
1 ۷ مرداد ۱۳۹۸

مرکز تربیت مربی کرج

12 نفر ثبت نام نشده
کنترل دیزل ژنراتور /
دوره آموزش نحوه نصب و راه اندازی برد دیزل ژنراتور   اطلاعات بیشتر
ردیف تاریخ شروع محل برگزاری ظرفیت دوره پیش نیاز وضعیت ثبت نام مشاهده
1 ۲۲ خرداد ۱۳۹۸

دفتر تهران

3 نفر ثبت نام نشده
2 ۲۹ خرداد ۱۳۹۸

دفتر تبریز

5 نفر ثبت نام نشده
3 ۵ تیر ۱۳۹۸

دفتر اصفهان

6 نفر ثبت نام نشده
4 ۲۶ تیر ۱۳۹۸

دفتر تهران

6 نفر ثبت نام نشده
5 ۳۱ تیر ۱۳۹۸

دفتر تبریز

6 نفر ثبت نام نشده
6 ۲۳ مرداد ۱۳۹۸

دفتر تهران

6 نفر ثبت نام نشده
7 ۳۱ مرداد ۱۳۹۸

دفتر اصفهان

6 نفر ثبت نام نشده
8 ۵ شهریور ۱۳۹۸

دفتر تبریز

6 نفر ثبت نام نشده
کنترل دیزل ژنراتور /
دوره آموزش کنترل دیزل ژنراتور پیشرفته   اطلاعات بیشتر
ردیف تاریخ شروع محل برگزاری ظرفیت دوره پیش نیاز وضعیت ثبت نام مشاهده
1 ۴ تیر ۱۳۹۸

مرکز تربیت مربی کرج

4 نفر دوره آموزش کنترل دیزل ژنراتور مقدمانی ثبت نام نشده
2 ۲۶ شهریور ۱۳۹۸

تربیت مربی کرج

9 نفر دوره آموزش کنترل دیزل ژنراتور مقدمانی ثبت نام نشده
کنترل دیزل ژنراتور /
سرویس و نگهداری موتورهای دیزل ژنراتور   اطلاعات بیشتر
ردیف تاریخ شروع محل برگزاری ظرفیت دوره پیش نیاز وضعیت ثبت نام مشاهده
1 ۲۴ تیر ۱۳۹۸

مرکز تربیت مربی کرج

14 نفر ثبت نام نشده
جدیدترین محصولات
 • DKM-411
  DKM-411
  >> نمایش اطلاعات
 • B1-2TC داراای دو ورودی انواع ترموکوپل|دقت اندازه گیری (0.1 درجه)| گسترش از سمت راست PLC سری...
  B1-2TC
  >> نمایش اطلاعات
 • کنترلر سنکرون ژنراتور InteliGen 200(New) کنترلر کامل جهت سنکرون کردن یک دستگاه دیزل ژنراتور با برق شهر یا چندین دستگاه...
  کنترلر سنکرون ژنراتور InteliGen 200(New)
  >> نمایش اطلاعات
 • IL3-AMF25 -NEW کنترلر جدید سری InteliLite جهت کاربردهای اضطراری برق شهر و دیزل ژنراتور|طراحی و...
  IL3-AMF25 -NEW
  >> نمایش اطلاعات
 • کتاب راهنمای آموزشی FATEK HMI در این کتاب ضمن پرداختن به کلیه قابلیتها و ویژگیهای سخت افزاری و نرم افزاری FATEK HMI...
  کتاب راهنمای آموزشی FATEK HMI
  >> نمایش اطلاعات