X
(021) 22 88 31 70 Sales[@]dornamehr.com
ورود :
*نام کاربری(ایمیل) :
*رمزعبور :
آیا رمز عبور خود را فراموش کرده اید ؟
مرا به خاطر بسپار
لیست دوره های آموزشی
اتوماسیون صنعتی /
دوره آموزش HMI FATEK   اطلاعات بیشتر
ردیف تاریخ شروع محل برگزاری ظرفیت دوره پیش نیاز وضعیت ثبت نام مشاهده
1 ۷ شهریور ۱۳۹۸

دفتر اصفهان

6 نفر دوره آموزش پایه PLC FATEK ثبت نام نشده
2 ۱۴ شهریور ۱۳۹۸

دفتر تهران

6 نفر دوره آموزش پایه PLC FATEK ثبت نام نشده
3 ۲۷ شهریور ۱۳۹۸

دفتر تبریز

6 نفر دوره آموزش پایه PLC FATEK ثبت نام نشده
4 ۱۱ مهر ۱۳۹۸

دفتر تهران

6 نفر دوره آموزش پایه PLC FATEK ثبت نام نشده
5 ۱۸ مهر ۱۳۹۸

دفتراصفهان

6 نفر دوره آموزش پایه PLC FATEK ثبت نام نشده
6 ۲۵ مهر ۱۳۹۸

دفترتبریز

6 نفر دوره آموزش پایه PLC FATEK ثبت نام نشده
7 ۲ آبان ۱۳۹۸

دفتر تهران

6 نفر دوره آموزش پایه PLC FATEK ثبت نام نشده
8 ۲۳ آبان ۱۳۹۸

دفتراصفهان

6 نفر دوره آموزش پایه PLC FATEK ثبت نام نشده
9 ۳۰ آبان ۱۳۹۸

دفتر تبریز

6 نفر دوره آموزش پایه PLC FATEK ثبت نام نشده
10 ۱۴ آذر ۱۳۹۸

دفتر تهران

6 نفر دوره آموزش پایه PLC FATEK ثبت نام نشده
11 ۲۱ آذر ۱۳۹۸

دفتر تبریز

6 نفر دوره آموزش پایه PLC FATEK ثبت نام نشده
اتوماسیون صنعتی /
دوره آموزش آشنایی عمومی با PLC   اطلاعات بیشتر
ردیف تاریخ شروع محل برگزاری ظرفیت دوره پیش نیاز وضعیت ثبت نام مشاهده
1 ۷ شهریور ۱۳۹۸

دفترتبریز

6 نفر ثبت نام نشده
2 ۲۱ شهریور ۱۳۹۸

دفتر تهران

6 نفر ثبت نام نشده
3 ۳۰ آبان ۱۳۹۸

دفتر تهران

6 نفر ثبت نام نشده
4 ۷ آذر ۱۳۹۸

دفتر اصفهان

6 نفر ثبت نام نشده
5 ۷ آذر ۱۳۹۸

دفتر تبریز

6 نفر ثبت نام نشده
اتوماسیون صنعتی /
دوره آموزش پایه PLC FATEK   اطلاعات بیشتر
ردیف تاریخ شروع محل برگزاری ظرفیت دوره پیش نیاز وضعیت ثبت نام مشاهده
1 ۲۴ شهریور ۱۳۹۸

دفتر تبریز

6 نفر ثبت نام نشده
2 ۱ مهر ۱۳۹۸

دفتر تهران

5 نفر ثبت نام نشده
3 ۴ مهر ۱۳۹۸

دفتر اصفهان

6 نفر ثبت نام نشده
4 ۲۳ آبان ۱۳۹۸

دفترتبریز

6 نفر ثبت نام نشده
5 ۴ آذر ۱۳۹۸

دفتر تهران

6 نفر ثبت نام نشده
6 ۲۱ آذر ۱۳۹۸

دفتراصفهان

6 نفر ثبت نام نشده
اتوماسیون صنعتی /
دوره آموزش پیشرفته PLC FATEK   اطلاعات بیشتر
ردیف تاریخ شروع محل برگزاری ظرفیت دوره پیش نیاز وضعیت ثبت نام مشاهده
1 ۱۰ شهریور ۱۳۹۸

دفتر تهران

4 نفر دوره آموزش پایه PLC FATEK ثبت نام نشده
2 ۱۰ شهریور ۱۳۹۸

دفتر اصفهان

6 نفر دوره آموزش پایه PLC FATEK ثبت نام نشده
3 ۱۵ شهریور ۱۳۹۸

دفتر تهران

6 نفر دوره آموزش پیشرفته PLC FATEK ثبت نام نشده
4 ۱۵ شهریور ۱۳۹۸

دفتر اصفهان

6 نفر دوره آموزش پیشرفته PLC FATEK ثبت نام نشده
5 ۱۷ مهر ۱۳۹۸

دفتر تبریز

6 نفر دوره آموزش پایه PLC FATEK ثبت نام نشده
6 ۲۰ آبان ۱۳۹۸

دفتر تهران

6 نفر دوره آموزش پایه PLC FATEK ثبت نام نشده
7 ۲۸ آبان ۱۳۹۸

دفتر اصفهان

6 نفر دوره آموزش پایه PLC FATEK ثبت نام نشده
8 ۱ آذر ۱۳۹۸

دفتر تهران

6 نفر دوره آموزش پیشرفته PLC FATEK ثبت نام نشده
9 ۸ آذر ۱۳۹۸

دفتر اصفهان

6 نفر دوره آموزش پیشرفته PLC FATEK ثبت نام نشده
10 ۱۲ آذر ۱۳۹۸

دفتر تبریز

6 نفر دوره آموزش پایه PLC FATEK ثبت نام نشده
اتوماسیون صنعتی /
کارگاه های آموزشی   اطلاعات بیشتر
ردیف تاریخ شروع محل برگزاری ظرفیت دوره پیش نیاز وضعیت ثبت نام مشاهده
1 ۲۸ شهریور ۱۳۹۸

دفتر تبریز

6 نفر دوره آموزش پایه PLC FATEK ثبت نام نشده
2 ۲۸ شهریور ۱۳۹۸

دفتر تهران

6 نفر دوره آموزش پایه PLC FATEK ثبت نام نشده
3 ۲۸ شهریور ۱۳۹۸

دفتر اصفهان

6 نفر دوره آموزش پایه PLC FATEK ثبت نام نشده
4 ۱۸ مهر ۱۳۹۸

دفتر تهران

6 نفر دوره آموزش پایه PLC FATEK ثبت نام نشده
5 ۲۰ مهر ۱۳۹۸

دفتر تبریز

6 نفر دوره آموزش پایه PLC FATEK ثبت نام نشده
6 ۲۵ مهر ۱۳۹۸

دفتر اصفهان

6 نفر دوره آموزش پایه PLC FATEK ثبت نام نشده
7 ۲۳ آبان ۱۳۹۸

دفتر تهران

6 نفر دوره آموزش پایه PLC FATEK ثبت نام نشده
8 ۲۶ آبان ۱۳۹۸

دفتر تبریز

6 نفر دوره آموزش پایه PLC FATEK ثبت نام نشده
9 ۲۷ آبان ۱۳۹۸

دفتر اصفهان

6 نفر دوره آموزش پایه PLC FATEK ثبت نام نشده
10 ۱۵ آذر ۱۳۹۸

دفتر تبریز

6 نفر دوره آموزش پایه PLC FATEK ثبت نام نشده
11 ۲۱ آذر ۱۳۹۸

دفتر تهران

6 نفر دوره آموزش پایه PLC FATEK ثبت نام نشده
12 ۲۸ آذر ۱۳۹۸

دفتر اصفهان

6 نفر دوره آموزش پایه PLC FATEK ثبت نام نشده
کنترل دیزل ژنراتور /
دوره آموزش کنترل دیزل ژنراتور مقدمانی   اطلاعات بیشتر
ردیف تاریخ شروع محل برگزاری ظرفیت دوره پیش نیاز وضعیت ثبت نام مشاهده
1 ۷ مهر ۱۳۹۸

مرکز تربیت مربی کرج

15 نفر ثبت نام نشده
2 ۱۹ آبان ۱۳۹۸

مرکز تربیت مربی کرج

15 نفر ثبت نام نشده
کنترل دیزل ژنراتور /
دوره آموزش نحوه نصب و راه اندازی برد دیزل ژنراتور   اطلاعات بیشتر
ردیف تاریخ شروع محل برگزاری ظرفیت دوره پیش نیاز وضعیت ثبت نام مشاهده
1 ۸ شهریور ۱۳۹۸

دفتر تبریز

3 نفر ثبت نام نشده
2 ۱۴ شهریور ۱۳۹۸

دفتر اصفهان

4 نفر ثبت نام نشده
3 ۱ مهر ۱۳۹۸

دفتر اصفهان

6 نفر ثبت نام نشده
4 ۲۴ مهر ۱۳۹۸

دفتر تهران

6 نفر ثبت نام نشده
5 ۳۰ مهر ۱۳۹۸

دفتر تبریز

6 نفر ثبت نام نشده
6 ۲۹ آبان ۱۳۹۸

دفتر تهران

6 نفر ثبت نام نشده
7 ۱۴ آذر ۱۳۹۸

دفتر اصفهان

5 نفر ثبت نام نشده
8 ۲۲ آذر ۱۳۹۸

دفتر تبریز

6 نفر ثبت نام نشده
9 ۲۷ آذر ۱۳۹۸

دفتر تهران

6 نفر ثبت نام نشده
کنترل دیزل ژنراتور /
دوره آموزش کنترل دیزل ژنراتور پیشرفته   اطلاعات بیشتر
ردیف تاریخ شروع محل برگزاری ظرفیت دوره پیش نیاز وضعیت ثبت نام مشاهده
1 ۲۵ شهریور ۱۳۹۸

تربیت مربی کرج

9 نفر دوره آموزش کنترل دیزل ژنراتور مقدمانی ثبت نام نشده
2 ۲۱ مهر ۱۳۹۸

مرکز تربیت مربی کرج

15 نفر دوره آموزش کنترل دیزل ژنراتور مقدمانی ثبت نام نشده
3 ۴ آذر ۱۳۹۸

مرکز تربیت مربی کرج

15 نفر دوره آموزش کنترل دیزل ژنراتور مقدمانی ثبت نام نشده
کنترل دیزل ژنراتور /
سرویس و نگهداری موتورهای دیزل ژنراتور   اطلاعات بیشتر
ردیف تاریخ شروع محل برگزاری ظرفیت دوره پیش نیاز وضعیت ثبت نام مشاهده
1 ۴ شهریور ۱۳۹۸

مرکز تربیت مربی کرج

11 نفر ثبت نام نشده
2 ۱۲ آبان ۱۳۹۸

تربیت مربی کرج

13 نفر ثبت نام نشده
جدیدترین محصولات
 • InteliNano NT PLUS کنترلر اضطراری برق شهر-دیزل ژنراتور|ورودی جریان ژنراتور|CAN BUS|نمونه گیری سه فاز...
   InteliNano NT PLUS
  >> نمایش اطلاعات
 • B1-2TC داراای دو ورودی انواع ترموکوپل|دقت اندازه گیری (0.1 درجه)| گسترش از سمت راست PLC سری...
  B1-2TC
  >> نمایش اطلاعات
 • IL3-AMF25 -NEW کنترلر جدید سری InteliLite جهت کاربردهای اضطراری برق شهر و دیزل ژنراتور|طراحی و...
  IL3-AMF25 -NEW
  >> نمایش اطلاعات
 • کنترلر سنکرون ژنراتور InteliGen 200(New) کنترلر کامل جهت سنکرون کردن یک دستگاه دیزل ژنراتور با برق شهر یا چندین دستگاه...
  کنترلر سنکرون ژنراتور InteliGen 200(New)
  >> نمایش اطلاعات
 • کتاب راهنمای آموزشی FATEK HMI در این کتاب ضمن پرداختن به کلیه قابلیتها و ویژگیهای سخت افزاری و نرم افزاری FATEK HMI...
  کتاب راهنمای آموزشی FATEK HMI
  >> نمایش اطلاعات