آموزش حضوری FATEK PLC مقدماتی (تبریز)

 • تعداد دانش آموختگان: 10
 • نام مدرس: بهناز صباغ
 • مدت زمان آموزش: 12 ساعت
مشاهده دوره

آموزش حضوری FATEK HMI (تبریز)

 • تعداد دانش آموختگان: 10
 • نام مدرس: بهناز صباغ
 • مدت زمان آموزش: 3 ساعت
مشاهده دوره

توابع لینک ارتباطی FATEK PLC (Communication Function)

 • تعداد دانش آموختگان: 13
 • نام مدرس: زهرا مختاری
 • مدت زمان آموزش: 1 ساعت
مشاهده دوره

پوزیشن کنترل و معرفی توابع پوزیشن Fatek PLC

 • تعداد دانش آموختگان: 10
 • نام مدرس: زهرا مختاری
 • مدت زمان آموزش: 2 ساعت و 30 دقیقه
مشاهده دوره

کنترل PID جنرال و PID دما

 • تعداد دانش آموختگان: 11
 • نام مدرس: زهرا مختاری
 • مدت زمان آموزش: 2 ساعت
مشاهده دوره

انواع اینتراپت و برنامه نویسی وقفه ها

 • تعداد دانش آموختگان: 10
 • نام مدرس: زهرا مختاری
 • مدت زمان آموزش: 2 ساعت
مشاهده دوره

اشنایی با CPU های فاتک و سیم بندی

 • تعداد دانش آموختگان: 10
 • نام مدرس: زهرا مختاری
 • مدت زمان آموزش: 53 دقیقه
مشاهده دوره

برنامه نویسی به روش Stepladder

 • تعداد دانش آموختگان: 11
 • نام مدرس: زهرا مختاری
 • مدت زمان آموزش: 42 دقیقه
مشاهده دوره

آموزش FATEK PLC مقدماتی - یک روز کارگاه عملی در تربیت مربی کرج

 • تعداد دانش آموختگان: 10
 • نام مدرس: زهرا مختاری
 • مدت زمان آموزش: +6
مشاهده دوره

آموزش سروو دلتا (DELTA SERVO) سری B2

 • تعداد دانش آموختگان: 25
 • نام مدرس: زهرا مختاری
 • مدت زمان آموزش: 5 ساعت
مشاهده دوره

کار عملی و اجرای پروژه با نرم افزار مانیتورینگ IX Runtime

 • تعداد دانش آموختگان: 25
 • نام مدرس: علیرضا ابراهیم زاده
 • مدت زمان آموزش: 2 ساعت و 30 دقیقه
مشاهده دوره

آموزش آنلاین تمرینات کاربردی FATEK HMI

 • تعداد دانش آموختگان: 31
 • نام مدرس: علیرضا ابراهیم زاده
 • مدت زمان آموزش: 2 ساعت
مشاهده دوره

آموزش آشنایی با PLC

 • تعداد دانش آموختگان: 27
 • نام مدرس: علیرضا ابراهیم زاده
 • مدت زمان آموزش: 3 ساعت
مشاهده دوره

آموزش FATEK PLC مقدماتی

 • تعداد دانش آموختگان: 73
 • نام مدرس: زهرا مختاری
 • مدت زمان آموزش: 6 ساعت
مشاهده دوره

آموزش FATEK PLC پیشرفته

 • تعداد دانش آموختگان: 41
 • نام مدرس: زهرا مختاری
 • مدت زمان آموزش: 10 ساعت
مشاهده دوره

آموزش FATEK HMI

 • تعداد دانش آموختگان: 44
 • نام مدرس: علیرضا ابراهیم زاده
 • مدت زمان آموزش: 3 ساعت و 30 دقیقه
مشاهده دوره
bina_chat_bot_iconربات درنامهر
سلام، چطور میتونم کمکت کنم؟