پشتیبانی – درنا صنعت مهر

از بدو تاسیس ، ارائه خدمات پس از فروش از محورهای اصلی فعالیتها و برنامه ریزی های این شرکت بوده و این امر را به عنوان یک راهبرد در جهت ایجاد مزیت رقابتی پیگیری نموده است. گستردگی شبکه مشتریان و کاربران و همکاری با محیط های کاری مهم و حساس نیاز به پاسخگویی در سریع ترین زمان ممکن و به بهترین نحو دارد.

خدمات درنامهر با درک این نیاز و با استفاده از تجربه های مثبت پیشین و تکنولوژی ها و نرم افزارهای قوی مدیریت ارتباط با مشتری دست به رفع همه جانبه آن زده و با اطمینان کامل می توان گفت در این راه موفق بوده است. این سیستم پاسخگویی، سریع ترین و پیشرفته ترین سرویس و پشتیبانی را منطبق با به روز ترین روش های مورد استفاده در شرکت های معتبر و مشابه خارجی ارائه می دهد.